Home >  Kotobuki Shiriagari

Kuroho
Kuroho
Kotobuki Shiriagari
--
JPY 11,000
Size/作品尺寸
10x13cm
Medium/媒材
Pencil on paper
 
unique piece
Akiyuki
Akiyuki
Kotobuki Shiriagari
--
JPY 11,000
Size/作品尺寸
10x13cm
Medium/媒材
Pencil on paper
 
unique piece
The Song of Mt. Fuji
The Song of Mt. Fuji
Kotobuki Shiriagari
--
JPY 264,000
Size/作品尺寸
22x17cm
Medium/媒材
colored pencil on paper
 
Original
Kotobuki Shiriagari
--
JPY 13,200
Size/作品尺寸
21x30cm
Medium/媒材
--
 
--
Kotobuki Shiriagari
--
JPY 13,200
Size/作品尺寸
30x21cm
Medium/媒材
--
 
--
Ayumu
Ayumu
Kotobuki Shiriagari
--
JPY 11,000
Size/作品尺寸
10x13cm
Medium/媒材
Pencil on paper
 
unique piece
Eito
Eito
Kotobuki Shiriagari
--
JPY 11,000
Size/作品尺寸
10x13cm
Medium/媒材
Pencil on paper
 
unique piece
Kazumasa
Kazumasa
Kotobuki Shiriagari
--
JPY 11,000
Size/作品尺寸
10x13cm
Medium/媒材
Pencil on paper
 
unique piece
Keisuke
Keisuke
Kotobuki Shiriagari
--
JPY 11,000
Size/作品尺寸
10x13cm
Medium/媒材
Pencil on paper
 
unique piece
Mitsuro
Mitsuro
Kotobuki Shiriagari
--
JPY 11,000
Size/作品尺寸
10x13cm
Medium/媒材
Pencil on paper
 
unique piece
Ryusei
Ryusei
Kotobuki Shiriagari
--
JPY 11,000
Size/作品尺寸
10x13cm
Medium/媒材
Pencil on paper
 
unique piece
Seka
Seka
Kotobuki Shiriagari
--
JPY 11,000
Size/作品尺寸
10x13cm
Medium/媒材
Pencil on paper
 
unique piece
Shinta
Shinta
Kotobuki Shiriagari
--
JPY 11,000
Size/作品尺寸
10x13cm
Medium/媒材
Pencil on paper
 
unique piece
Shoichiro
Shoichiro
Kotobuki Shiriagari
--
JPY 11,000
Size/作品尺寸
10x13cm
Medium/媒材
Pencil on paper
 
unique piece
Souya
Souya
Kotobuki Shiriagari
--
JPY 11,000
Size/作品尺寸
10x13cm
Medium/媒材
Pencil on paper
 
unique piece
Tomomichi
Tomomichi
Kotobuki Shiriagari
--
JPY 11,000
Size/作品尺寸
10x13cm
Medium/媒材
Pencil on paper
 
unique piece