Home >  Kazuto Sasaki

waraute
waraute
Kazuto Sasaki
--
JPY 38,676
Size/作品尺寸
30x21cm
Medium/媒材
acrylic gouache, marker on paper
 
unique piece
waraukyabetsu
waraukyabetsu
Kazuto Sasaki
--
JPY 38,676
Size/作品尺寸
21x30cm
Medium/媒材
acrylic gouache, marker on paper
 
unique piece
waraucup
waraucup
Kazuto Sasaki
--
Size/作品尺寸
30x21cm
Medium/媒材
acrylic gouache, marker on paper
 
unique piece
warautanpopo
warautanpopo
Kazuto Sasaki
--
Size/作品尺寸
30x21cm
Medium/媒材
acrylic gouache, marker on paper
 
unique piece