Home >  Ai Yamaguchi

yorokobi-haru
yorokobi-haru
Ai Yamaguchi
--
JPY 70,200
Size/作品尺寸
28x16cm
Medium/媒材
Copperplate
 
ed-/50
yorokobi-natsu
yorokobi-natsu
Ai Yamaguchi
--
JPY 70,200
Size/作品尺寸
28x16cm
Medium/媒材
Copperplate
 
ed-/50
yorkoboi-aki
yorkoboi-aki
Ai Yamaguchi
--
JPY 70,200
Size/作品尺寸
28x16cm
Medium/媒材
Copperplate
 
ed-/50
yorokobi-fuyu
yorokobi-fuyu
Ai Yamaguchi
--
JPY 70,200
Size/作品尺寸
28x16cm
Medium/媒材
Copperplate
 
ed-/50
Ai Yamaguchi
--
JPY 194,400
Size/作品尺寸
14x12cm
Medium/媒材
Copperplate
 
ed-/35
Ai Yamaguchi
--
JPY 139,320
Size/作品尺寸
36x56cm
Medium/媒材
Photo Etching
 
ed-/40
Ai Yamaguchi
--
JPY 259,200
Size/作品尺寸
28x16cm
Medium/媒材
Copperplate
 
ed-/50
hanasu koto wa kono yama hodo
hanasu koto wa kono yama hodo
Ai Yamaguchi
--
Size/作品尺寸
34x93cm
Medium/媒材
--
 
--
Dragon Flowers
Dragon Flowers
Ai Yamaguchi
--
Size/作品尺寸
73x51cm
Medium/媒材
Offset print
 
ed-/300
Untitled
Untitled
Ai Yamaguchi
--
Size/作品尺寸
10x6cm
Medium/媒材
Acrylic,sumi on japanese paper
 
unique piece
koketsuniwa
koketsuniwa
Ai Yamaguchi
--
Size/作品尺寸
41x30cm
Medium/媒材
paint on paper
 
unique piece
untitled
untitled
Ai Yamaguchi
--
Size/作品尺寸
10x26cm
Medium/媒材
paint on paper
 
unique piece
midorinohebi
midorinohebi
Ai Yamaguchi
--
Size/作品尺寸
49x40cm
Medium/媒材
painting on Japanese paper
 
unique piece
n
n
Ai Yamaguchi
--
Size/作品尺寸
14x12cm
Medium/媒材
Etching
 
ed-/50
Untitled
Untitled
Ai Yamaguchi
--
Size/作品尺寸
10x6cm
Medium/媒材
Acrylic,sumi on japanese paper
 
unique piece
kurabu yama
kurabu yama
Ai Yamaguchi
--
Size/作品尺寸
16x11cm
Medium/媒材
Acrylic , ink , paper , silver foil
 
unique piece