Home >  Ai Yamaguchi

uta kodachi (a portfolio of 5 lithographs)
uta kodachi (a portfolio of 5 lithographs)
Ai Yamaguchi
--
JPY 286,000
Size/作品尺寸
72x30cm
Medium/媒材
lithograph
 
ed-/40
asu no uta
asu no uta
Ai Yamaguchi
--
JPY 78,100
Size/作品尺寸
72x30cm
Medium/媒材
lithograph
 
ed-/40, AP 5, PP 1, BAT 1, HC 1
icho no koe
icho no koe
Ai Yamaguchi
--
JPY 78,100
Size/作品尺寸
72x30cm
Medium/媒材
lithograph
 
ed-/40, AP 5, PP 1, BAT 1, HC 1
tsubaki gokoro
tsubaki gokoro
Ai Yamaguchi
--
JPY 78,100
Size/作品尺寸
72x30cm
Medium/媒材
lithograph
 
ed-/40, AP 5, PP 1, BAT 1, HC 1
yama no sugi
yama no sugi
Ai Yamaguchi
--
JPY 78,100
Size/作品尺寸
72x30cm
Medium/媒材
lithograph
 
ed-/40, AP 5, PP 1, BAT 1, HC 1
yorokobi-haru
yorokobi-haru
Ai Yamaguchi
--
JPY 71,500
Size/作品尺寸
28x16cm
Medium/媒材
Copperplate
 
ed-/50
yorokobi-natsu
yorokobi-natsu
Ai Yamaguchi
--
JPY 71,500
Size/作品尺寸
28x16cm
Medium/媒材
Copperplate
 
ed-/50
yorkoboi-aki
yorkoboi-aki
Ai Yamaguchi
--
JPY 71,500
Size/作品尺寸
28x16cm
Medium/媒材
Copperplate
 
ed-/50
yorokobi-fuyu
yorokobi-fuyu
Ai Yamaguchi
--
JPY 71,500
Size/作品尺寸
28x16cm
Medium/媒材
Copperplate
 
ed-/50
Ai Yamaguchi
--
JPY 198,000
Size/作品尺寸
14x12cm
Medium/媒材
Copperplate
 
ed-/35
Ai Yamaguchi
--
JPY 141,900
Size/作品尺寸
36x56cm
Medium/媒材
Photo Etching
 
ed-/40
Ai Yamaguchi
--
JPY 264,000
Size/作品尺寸
28x16cm
Medium/媒材
Copperplate
 
ed-/50
utsutsuka
utsutsuka
Ai Yamaguchi
--
Size/作品尺寸
80x99cm
Medium/媒材
lithograph
 
ed-/20, AP 3, PP 1, BAT 1, HC 1
matsu no koto
matsu no koto
Ai Yamaguchi
--
Size/作品尺寸
72x30cm
Medium/媒材
lithograph
 
ed-/40, AP 5, PP 1, BAT 1, HC 1
Dragon Flowers
Dragon Flowers
Ai Yamaguchi
--
Size/作品尺寸
73x51cm
Medium/媒材
Offset print
 
ed-/300
hanasu koto wa kono yama hodo
hanasu koto wa kono yama hodo
Ai Yamaguchi
--
Size/作品尺寸
34x93cm
Medium/媒材
--
 
--